Tel: 08-124 103 68 | Mån - Fre 9 - 16
StartsidanInfo & KontaktResevillkor

Resevillkor

Anmälan

När du gör en förfrågan på vår hemsida får du ett erbjudande från oss.

Detta erbjudande är självklart icke bindande.

Det är först när du betalar in den första delbetalningen i enlighet med erbjudandet, som avtalet är bindande för dig och Asiatours.se.

Vid anmälan bekräftar resedeltagaren samtidigt att ha accepterat priser och villkor för resan som nämnts i erbjudandet.

Ändring av beställning

Efter den bindande anmälan kan resan inte ändras utan godkännande från Asiatours.se och det påräknas ytterligare kostnader för eventuella ändringar.

Avbeställning

Efter den bindande anmälan kan resan inte avbeställas utan kostnad. Vid avbeställning mellan beställningsdatumet och 60 dagar före utresan, återbetalas inte anmälningsavgiften. Vid avbeställning senare än 60 dagar före utresa, återbetalas inte det inbetalda beloppet.

Om situationen på resmålet, inom tidsrummet 14 dagar före utresa, är av en sådan karaktär att det kan vara fara för resedeltagarens liv eller hälsa, det vill säga krigshandlingar och naturkatastrofer, återbetalas resans totala pris. Detta är dock endast aktuellt om svenska myndigheter (Utrikesdepartementet) avråder resor till området i fråga.

Detta gäller dock inte om resedeltagaren vid tecknandet av avtalet varit medveten om situationen eller att det har varit allmänt känt.

Uteblivande och liknande

Asiatours.se kan inte krävas på kompensation för uteblivande eller outnyttjade tjänster.
Dyker inte resedeltagaren upp på angiven tid och plats för ut- eller hemresan, eller kan deltagaren inte delta eller fullföra resan på grund av saknade resedokument, har Asiatours.se rätt att beräkna sig det totala priset för resan.

Om deltagaren uteblir eller på annat sätt undgår att utnyttja de tjänster som beställts, kan man inte kräva kompensation.

Överlåtelse av resan

Resan kan överlåtas till en annan resedeltagare än bokat, om detta sker senast fyra veckor innan avresan. Asiatours.se förbehåller sig rätten till att fakturera alla kostnader i och med en sådan överlåtelse till antingen den ursprunglige resedeltagaren eller den resedeltagare som resan överlåtits till.

Asiatours.ses ansvar

Asiatours.se är i kraft av lagen om paketresor ansvarig för att genomföra resorna i enlighet med program och prislista.

Asiatours.se ansvarar inte för brister, ändringar och annulleringar på grund av force majeure eller force majeure-liknande händelser. Det vill säga händelser som Asiatours.se när avtalet ingicks, inte hade möjlighet att förutse eller avvärja (t.ex. avtalsbrott, överenskomststridiga strejker m.m.)

Asiatours.se är enbart agent för de flygbolag som används och ansvaret för brister, person- och bagageskador är begränsade till det ersättningsansvar våra leverantörer har i enlighet med internationell lagstiftning och bestämmelser om resor med reguljärflyg (Warszawa-, Montreal- och Aten-konventionerna).

Den resandes ansvar

Resedokument, reseförsäkring och vaccinationer
Det är kundens ansvar att se till att man har giltigt pass, visum, eventuell avbeställnings- och reseförsäkring samt obligatoriska vaccinationer. Under ”Praktisk info” på www.asiatours.se finns relevanta länkar som kan vara till hjälp för att få de nödvändiga dokumenten och vaccinationerna.
Namnet på flygbiljetten ska vara identiskt med namnet i passet. Det är kundens ansvar att vid anmälan upplysa korrekta för- och efternamn på deltagarna och att det stämmer överens med alla för- och efternamn i deltagarnas pass.

Avgångs- och check-in-tider
Kunden är förpliktad till att komma i tid till de mötesplatser kunden har fått besked om.

Reklamationer under resan
Eventuella klagomål på brister under resan ska meddelas direkt till Asiatours.se så fort som möjligt efter att förhållandet konstaterats på resmålet. Reklamation till hotell, guider eller andra personer på resan anses inte som giltig reklamation. Reklamationen ska ske direkt till Asiatours.se, så att Asiatours.se har möjlighet att omgående hjälpa kunden. Asiatours.se kan alltid kontaktas på de telefonnummer som framgår av resplanen. Det är inte möjligt att reklamera genom SMS.

Om inte reklamationen göres snarast möjligt och utan dröjsmål förloras rätten till kompensation.

Övriga villkor

Programändringar/-avbokningar
De övernattningsställen som beskrivs i programmet är de vi använder som standard och det kan föreskomma ändringar till motsvarande logi av samma standard.

Ändringar i avgångs- och ankomsttider
När biljetten har utfärdats kan det förekomma ändringar i avgångs- och ankomsttider och det är kundens plikt och ansvar att hålla sig uppdaterad om detta.

Lagen om paketresor
Paketresor som sålts via Asiatours.se omfattas av ”Lagen om paketresor”. Det tas förbehåll för fel och brister.

Rejsegarantifonden
Asiatours.se är medlem av Danmarks Rejsegarantifond nr. 1778. De danska reglerna angående paketresor gäller även för Asiatours.se. Rejsegarantifonden är skandinaviskt täckande och garanterar säkerheten mellan resenären och Lamatours.se som researrangör. www.rejsegarantifonden.dk

Har du frågor?

Kontakta våra experter nu:
08-124 103 68
info@asiatours.se

Öppettider:
Alla vardagar kl. 9-16.

Populära rundresor
Balis höjdpunkter
Balis höjdpunkter
Få oförglömliga upplevelser.
 

Nyhetsbrev

Relevanta nyheter och bra erbjudanden!